Categories
Fundacja Słowianie 2.0
Fundacja Słowianie 2.0 powstała pod koniec 2015 roku, po to by usprawnić odrodzenie szeroko pojętej słowiańszczyzny we współczesnych warunkach. Naszym głównym celem jest jednoczenie ponad podziałami, bo tylko w ten sposób możemy stworzyć coś wielkiego i przede wszystkim trwałego.