Cymatic sound power
„Dźwięk będzie lekarstwem przyszłości” Edgar Cayce Odczuwanie muzyki, dźwięku i wibracji nabiera nowego znaczenia po odkryciach Fabiena Mamana. Przeprowadził On doświadczenia na żywych ludzkich komó...View More
Be the first person like this
Be the first person to like this.
Be the first person like this
Cymatic sound power
updated their cover photo.
 reacted this
1 person likes this.
 reacted this
Cymatic sound power
updated their profile photo.
 reacted this
1 person likes this.
 reacted this
Load More