Wall Comment

Gromada Wanda
Zapraszamy na słowiańskie święto Pana Zimy, Piastuna Zmarłych, Władcy Lasów, Szafarza Mądrości. Echa zimowych świąt naszych przodków do dziś pobrzmiewają w zwyczajach zapustnych, poprzedzających chrze...View More
Be the first person to like this.
Be the first person to like this.